Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suojaaminen on erittäin tärkeää SihaCare Oy:lle ja haluamme säilyttää henkilötietosi tietoturvallisesti. Tällä sivulla löydät tietoa siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

SihaCare Oy:n henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Mitä oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi.

1.1 Oikeus saada pääsy omiin tietoihin

Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja päivitetään.

1.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

1.3 Oikeus tietojen poistamiseen

  • Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, kun
  • Henkilötietojasi ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne on kerätty
  • Henkilötietojesi käyttö perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa antamasi suostumuksen
  • Käsittely on lainvastaista tai henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Huomaa, että jossakin tilanteissa lakisääteisen velvoitteet voivat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi. Jos mielestäsi käytämme henkilötietojasi väärin, tai haluat lisätietoja, voit olla meihin yhteydessä milloin tahansa. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

SihaCare Oy käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuksien hoitoon liittyviin tarkoituksiin, kuten maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Lisäksi henkilötietoja kerätään joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen aikana, rekrytointitilanteessa eli työsopimusten käsittelyssä tai asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Henkilötiedot: etu- ja sukunimi, ja mahdollinen yritys
  • Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero

3. Miten tietojasi käytetään

SihaCare Oy käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeentietyn tarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.

SihaCare Oy on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataaan asiattomilta pääsyiltä. Toimistojemme tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti, jonka lisäksi meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

4. Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme koskaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

5. Missä tietojasi säilytetään

Ensisijaisesti henkilötietoja käsitellään EU/ETA-palvelimissa, eikä viedä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

SihaCare Oy
​Jauhokuja 3 A 1, 00920 Helsinki
040 6633 950
asiakaspalvelu@sihacare.fi