Palvelut

Palvelumme ovat suunniteltu pääsääntöisesti lapsiperheille, ikäihmisille, vammaisille sekä väliaikaista hoitoa tarvitseville. Tarjoamme myös omaishoitajille hengähdystauon omaishoitajan lomituksilla. Välitämme aidosti asiakkaidemme terveydestä ja hyvinvoinnista, olivatpa he vanhuksia, vammaisia tai lapsiperheitä.

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme turvallisen, laadukkaan, itsenäisen ja kiireettömän hoivan heidän omassa asuinympäristössään. Tuemme asiakkaidemme yksinasumista kattavilla palveluillamme. Palveluidemme kautta ylläpidämme ja tuemme asiakkaan päivittäistä toimintakykyä. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänelle sopivan, yksilöidyn palvelukokonaisuuden.

Tule meille asiakkaaksi

Panostamme asiakkaan ja hänen omaistensa hyvinvoinnin lisäämiseen. Laadimme yksilöllisen hoitosunnitelman henkilökohtaisella maksuttomalla ensikäynnillä, jossa asiakasta ja hänen palvelutarpeitaan todella kuunnellaan. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaisesti järjestämään hoitoa asiakkaan omalla äidinkielellä.

SihaCaren palvelut

Vammaispalvelut

Päivittäistä arjen tukea, kun toimintakyky on jollain tavalla heikentynyt tai estynyt vamman tai sairauden vuoksi.

Kotisiivous

Luotettavaa ja huolellista siivousta kodin kaaoksen kesyttämiseksi. Ilmainen arviointikäynti kotiinne siivouksen tarpeen sopimiseksi.

Kotisairaanhoito

Olemme sinun turvanasi myös sairauden aikana.

Ikääntyneiden kotihoito

Tukea ikäihmisten omatoimista selviytymistä omassa kodissaan. Räätälöimme hoitopaketit henkilökohtaisesti asiakkaidemme kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Palveluja lapsiperheen arjen tueksi, kuten lastenhoitoa, kodinhoitoa, asiatuntevaa neuvontaa ja ohjausta.

Omaishoidon palvelut

Lämminhenkistä palvelua läheisellesi suurella sydämellä.

Palveluseteli

SihaCare toimii pääkaupunkiseudun alueella kaupunkien hyväksymänä palvelusetelipalvelutuottajana.

​Palveluseteli on kunnan myöntämä maksusitoumus, jolla voi ostaa palveluja kotiin kunnan hyväksymiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka voit saada kaikista palveluistamme.

​Vähennystä  saa hoiva- ja hoitotyöstä, lastenhoidosta sekä siivoustyöstä. Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen suuruus on 60%.

Palvelujamme voi hankkia myös arvolisäverottomasti. Yksityiset sosiaalipalvelut ovat verottomia.